ASSESSORAMENT JURÍDIC - LEGAL

 

Principals àrees legals

 • Reclamacions judicials amb assistència processal.
  Estudi de la viabilitat de reclamacions judicials amb assistència processal, si escau, en els temes dàmbit administratiu, mercantil, civil i laboral, derivats de la intervenció de lempresa i autònoms.
  Tant com en la posició de demandants com demandats, assistint els clients en totes les fases del procés, ja sigui en la mediació o en la compareixença davant dels jutjats i tribunals.
 • Processos concursals.
  Estratègia preconcursal, assessorament i assistència jurídica en la preparació i la presentació de procediments concursals, representació de creditors, propostes anticipades de conveni, assessorament a administradors o directius societaris, etc.

 • Gestió judicial i extrajudicial d'impagaments i prevenció de morositat.
  Mediació i negociació en conflictes extrajudicials, negociació i redacció dacords transaccionals extrajudicials.
 • Processal societaris.
  Reclamacions de quantitat contra societats i administradors responsables, execució processal de pactes per a socials, impugnació dacords socials, resolució de conflictes societaris.
 • Processal contractual.
  Assessorament en reclamacions derivades de relacions contractuals, assistència en procediments judicials, interpretació i execució de contractes i conflictes contractuals.
 • Arbitratge i mediació.
  Assessorament i representació en mediació, conciliació i en processos arbitrals.


Comptem amb àrees fiscals i comptables a Espanya

Som una empresa dedicada a les àrees fiscals i comptables a Espanya, també reconeguts en l'àmbit de l'assessoria jurídica legal, on l'experiència dels anys ens ha permès ser una companyia capaç de tirar endavant qualsevol feina que ens han proposat. A Data-Comp també hem intervingut a l'àrea de les repercussions fiscals que busquen millorar la qualitat de la teva feina, per això som reconeguts dins tot el territori nacional.